Steun De Noarderling!

Enthousiaste vrijwilligers alléén zijn niet voldoende om een museumschip als De Noarderling in de vaart te kunnen houden. Daarvoor is ook geld nodig. U kunt ons op verschillende  manieren financieel steunen: als Sponsor, als Vriend of als Donateur. 

 

Meldt u nú aan door een mailtje te sturen naar info@dokkumerskutsje.nl.  

 

Sponsor

Als Sponsor betaalt u € 500 per jaar.  Samen met u stellen we graag een mooi sponsorpakket samen. U krijgt in elk geval  een prominente vermelding op onze website en op onze Facebook-pagina en u ontvangt een paar keer per jaar onze nieuwsbrief. 

Wilt u liever zélf een keer op een skûtsje zeilen? Dat kan dat natuurlijk ook. Als sponsor betaalt u de helft van de normale prijs. Tenslotte organiseren wij iedere winter een speciale Noarderling-avond met een boeiende spreker. Het bijwonen van die avond is voor u natuurlijk geheel kosteloos.

Vriend

Als Vriend  betaalt u € 100 per jaar. Daarvoor krijgt u een vermelding op onze website en op onze Facebook-pagina en ontvangt u een paar keer per jaar onze nieuwsbrief. Als u een keer wilt zeilen op De Noarderling, dan krijgt u 25% korting op de normale prijs*. Tenslotte is de speciale Noarderling-avond die wij iedere winter organiseren, met een boeiende spreker,  voor u geheel kosteloos.

Donateur

Als Donateur betaalt u € 20 per jaar. Daarvoor krijgt u de prachtige brochure over De Noarderling gratis en een paar keer per jaar onze nieuwsbrief. Daarnaast krijgt u 50% korting op de entreeprijs voor de speciale Noarderling-avond die wij iedere winter organiseren en waarvoor een boeiende spreker uitgenodigd wordt. 

 

U kunt zich hier direct aanmelden.