Bij Barkmeijer Dokkum gebouwde schepen

Onderstaande schepen werden gebouwd op de werf van Gerrit Douwes Barkmeijer in Dokkum. De gegevens zijn afkomstig van www.skutsjehistorie.nl. Op deze pagina hebben we van zoveel mogelijk zusterschepen ook een foto staan (in de meeste gevallen ook afkomstig van www.skutsjehistorie.nl).

 

Voor meer achtergrondinformatie over de schepen die op de werf van Barkmeijer in Dokkum werden gebouwd (én meer plaatjes), hebben we de totale lijst van meer 1100 schepen op www.skutsjehistorie.nl maar even gefilterd: klik hier.   

 

Uit onderstaande lijst blijkt dat vanaf 1908 het aantal opdrachten voor nieuwe schepen afnam: in 1909, 1910 en 1911 werden jaarlijks slechts twee schepen gebouwd, waarvan steeds ook nog eens één voor eigen rekening. 

 

 

In 1912 trok de productie weer wat aan, al werd er ook in dat jaar nog een schip voor eigen rekening gebouwd. De jaren daarna ging het, wat de nieuwbouw betreft, een beetje 'op en af'. 

 

De klandizie zat voor een belangrijk deel in Noordoost Friesland. Maar er waren ook opdrachtgevers die van verder weg kwamen, ook uit plaatsen die zelf één of meer scheepswerven hadden.

 

Men kocht een schip dus niet per definitie het dichtst bij huis. Zo waren er ook Dokkumers die elders een schip lieten bouwen: W. Toornstra in 1907 bij Klaas Draaisma in Franeker, en Jelle van der Bos in 1910 bij Welgelegen in Leeuwarden. Uit de gegevens op www.skutsjehistorie.nl blijkt dat ook (lang) niet alle schippers uit de dorpen in de omgeving van Dokkum hun schip lieten bouwen door Gerrit Douwes Barkmeijer. jaar

1896 

1897 

1897 

1897 

1897 

1898 

1898 

1898 

1898 

1898 

1898 

1899 

1899 

1900 

1900 

1902 

1902 

1902 

1903 

1903 

1903 

1903 

1903 

1903 

1904 

1905 

1905 

1906 

1906 

1907 

1907 

1907 

1907 

1907 

1908 

1908 

1908 

1908 

1909 

1909 

1910 

1910 

1911 

1911 

1912 

1912 

1912 

1912 

1913 

1913 

1914 

1915 

1915 

1915 

1916 

1916
1917 

1920 

1920 

Oorspr. naam
Drie Gezusters 
Jonge Jan III 

Twee Gebroeders 

De Drie Gebroeders 
Drie Gebroeders 
De Jonge IJpe 
Hoop op Zegen 
Verwisseling 
Hoop op Zegen 
De Vrouw Renske 
De Vrouw Maaike 
4 Gebroeders 
Hoop op Beter 
Koophandel 
Twee Gezusters 
Frama 
Vertrouwen 
De Jonge Pieter 
Morgenster 
Zeldenrust 
Onrust 
Nooit Volmaakt 
De Jonge Foekje 
De Jonge Andries 
Onderneming 
Hoop op Zegen 
De Nieuwe Zorg 
Ebenhaëzer 
Drie Gebroeders 
Eben Haëzer 
Eben Haëzer 
Eben Haëzer 
Twee Gebroeders 
Ebenhaëzer 
Verwisseling 
De Twee Gebroeders 
Goede Verwachting 
Op Hoop van Zegen 
Verwisseling 
De Vrouw Ymkje 
Nomadisch 
De Jonge Feie 
Noord Fries 
De Nieuwe Zorg 
De Jonge Pieter 
Lastdrager 
Twee Gebroeders 
De Jonge Gradus 
Avontuur 
Gepousseerd 
Linquenda 
Hoop op Zegen 
De Vrouw Tetje 
Tetje 
Eersteling 
Vijf Gebroeders
Cornelis VI 
Betonbouw II 
Betonbouw III 
l x b
onbekend
15,47 x 3,48
14,19 x 3,34
13,33 x 3,35
13,36 x 3,38
15,42 x 3,53
12,92 x 3,23
14,24 x 3,36
12,92 x 3,18
14,23 x 3,43
14,85 x 3,28
onbekend
14,25 x 3,38
14,76 x 3,37
14,80 x 3,31
19,10 x 4,00
17,69 x 4,02
13,10 x 3,18
14,61 x 3,40
14,79 x 3,43
14,67 x 3,37
14,28 x 3,23
13,66 x 3,25
14,81 x 3,26
14,79 x 3,36
16,46 x 3,56
14,09 x 3,27
14,16 x 3,30
15,52 x 3,45
16,50 x 3,66
16,50 x 3,66
15,36 x 3,43
15,64 x 3,45
15,35 x 3,44
15,50 x 3,63
15,01 x 3,41
15,02 x 3,40
15,54 x 3,63
15,11 x 3,44
15,57 x 3,32
15,61 x 3,42
15,66 x 3,41
15,48 x 3,44
15,74 x 3,39
15,72 x 3,45
15,76 x 3,80
16,13 x 3,48
12,79 x 2,99
15,93 x 3,41
15,88 x 3,42
18,47 x 3,69
15,13 x 3,38
17,57 x 3,46
17,56 x 3,45
onbekend
17,00 x 3,50
onbekend
onbekend
onbekend
Tonnage
onbekend
35,689
28,807
23,549
20,006
35,001
25,721
25,904
20,764
26,553
29,546
onbekend
25,158
28,514
32,031
10,548
48,157
17,536
26,523
29,530
25,243
21,203
21,176
23,595
28,762
35,128
23,552
23,750
29,872
36,835
35,744
27,367
29,983
30,003
31,145
26,309
30,511
35,282
29,311
29,937
33,189
34,076
34,535
34,209
36,635
35,051
35,096
14,091
32,811
30,573
45,274
26,160
35,317
33,402
34,000
35,000
99,999
30,000
50,000
Type schip
tjalk
tjalk
tjalk
roefschip
roefschip
tjalk
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
tjalk
roefschip
roefschip
roefschip
tjalk
roefschip
tjalk
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
tjalk
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
roefschip
klipperaak
klipperaak
motorschoener
motorboot 
motorboot 
Opdrachtgever
niet bekend - Moddergat
niet bekend
Hendrik S. Riemersma - Holwerd
T. Visser - Bajum
T.S. Visser - Baijum
Jan IJbema - Marum
niet bekend
niet bekend
J.A. Visser - Wierum
S. Krol - Tietjerk
Salomon Visser - Holwerd
R. Buimer - Ternaard
Roelof Buimer - Ternaard
Goffe Eizes Boonstra - Ferwerd
Wed. Egbert Visser - Marum
niet bekend
L. Rozema - Murmerwoude
Klaas Bokma - Nes (D)
Dirk Copenga - Leek
Hendrik Zwerver - Leeuwarden
Hans Geertsma - Cornjum
Pieter Wybes v.d. Meulen - Anjum
Lieuwe Bearns Gulmans - Ternaard
Eeltje Straatsma - Murmerwoude
Hein Bosma - Dokkum
Wytze de Boer - Suawoude
W. Visser - Ternaard
Menze F. v.d. Wal - Murmerwoude
Doede Hofman - Ferwerderadeel
Sybren van der Werf - Bergum
Sybren van der Werf - Bergum
Aldert Hoekstra - Wartena
Gerk Wybes Seinstra - Hardegarijp
Aldert Hoekstra - Wartena
Age Koning - Paesens
Pieter Joh. Luehof - Rinsumageest
Jan Sjoerds Kok - Ferwerd
Klaas Jelles Kamstra - Oosterlittens
Gerrit Douwes Barkmeijer (E.R.) 
IJme Smid - Heerenveen
J. Bosma - Dokkum (Ee)
Gerrit Douwes Barkmeijer  (E.R.)
S. van der Bos - Wierum
Gerrit Douwes Barkmeijer (E.R.) 
Klaas Bokma - Nes (W.D.)
Gerrit Douwes Barkmeijer (E.R.)
Pieter Joh. Luehof - Rinsumageest
J. Geerdink - Dokkum
niet bekend
P. Hovinga - Metslawier
P. Leinstra - Veenwoudsterwal
Folkert Visser - Nes (W.D.)
W. van der Bos - Drachten
niet bekend
R. de Vries - Franeker
S.J. van der Wal - Leeuwarden
C. van Dijk - Rotterdam
NV Betonbouw - Hoogkerk
NV Betonbouw - Hoogkerk