Sinds 1907...

De Noarderling werd in 1907 gebouwd op de werf van Gerrit Barkmeijer te Dokkum. De eerste naam van het schip was "Verwisseling". Opdrachtgever was Age Koning te Ternaard, die het schip niet kocht, maar huurde. Dat blijkt uit een notariële akte van 25-03-1908 die op www.allefriezen.nl wordt samengevat als: "Verhuur van een ijzeren schip, groot 31 ton, voor 15 jaar aan Age Koning, voor een bedrag van fl. 1575".  

 

Om in de dorpen boven Dokkum te kunnen komen werd de lengte van het schip bepaald door het Noorder- en Oostervallaat, de sluizen die vanuit Dokkum toegang gaven naar de Sud Ie en Paesens. Er werd gevaren met terpaarde, mest en landbouwproducten. De kades rond het Kleindiep in Dokkum geven met hun namen aan wat er zoal over het water vervoerd werd; Vleesmarkt, Suupmarkt, Turfmarkt. Ook de naam Wortelhaven, een zijtak van het Kleindiep, spreekt voor zich.  

 

Opvallend in de registratie is dat als bouwjaar 1908 staat aangegeven terwijl er steeds over 1907 wordt gesproken. De verklaring is dat toen het schip in 1907 klaar was er te veel ijs in de grachten lag om het te water te laten. Dat kon pas in 1908 en toen kon ook de officiële meting pas plaatsvinden.

 

De Verwisseling  wisselde meerdere keren van eigenaar en naam. De vierde eigenaar was Andries Hamstra, in 1981 één van oprichters van de IFKS. De "Vrouwe Aafje", zoals hij het schip naar zijn vrouw vernoemde, werd zo één van de eerste deelnemers aan de IFKS-wedstrijden. 

Bij de verkoop van het schip aan Cornelis Bloemhof in 1988 stelde Hamstra als voorwaarde dat het een andere naam zou krijgen krijgen. De reden: hij lag in scheiding met zijn vrouw Aafje...   

 

Cornelis Bloemhof gaf het schip zijn huidige naam en zeilde tot 2000 recreatief met "De Noarderling". Van 1995 tot 2000 fungeerde "De Noarderling" ook als volgschip van het skûtsje “Jonge Jacob”.

In 2000 liet Bloemhof het schip grondig opknappen en wedstrijdklaar maken. Alle kimmen werden vernieuwd, er kwam een nieuwe mast, nieuwe giek, nieuw staand want én een nieuw grootzeil en fok. Verder werd het skûtsje van buiten nog gestraald en geverfd en werd de complete binnenbetimmering eruit gesloopt, met uitzondering van de nog origineel betimmerde roef. 

  

Bij een verkiezing in 2001 koos een deskundige jury uit meer dan 60 skûtsjes "De Noarderling" als het meest originele. Doorslaggevend waren de nog geheel in takt zijnde roef uit 1907, het gegeven dat het schip nooit verlengd werd om betere resultaten te behalen én dat het het enige skûtsje was zonder lieren. Alles werd, net zoals 100 jaar geleden, met de hand getuigd, gehesen en getrimd!

De feiten op een rijtje

Registratienummer: L 1076 N

Bouwjaar: 1908

Type: Roefschip

Werf: Gerrit Douwes Barkmeijer in Dokkum / Aalzum

Opdrachtgever: A. Koning te Ternaard

Lengte: 15,50 meter

Breedte: 3,63 meter

Tonnage: 31,145 ton

Meting: Leeuwarden, 14 februari. 1908

Eerste naam: Verwisseling

Tweede eigenaar: J. Kiel te Overschild

Tweede naam: ‘Hennie’

Tweede meting: Groningen, 22 juni 1942:

l 15,52 m / b 3,42 m / t 30,035 ton: G 6490 N

Derde eigenaar: Jacob Frik te Zoutkamp (1942)

Zie ook later registratienummer GN 1481

Vierde eigenaar: Andries Hamstra te Grou (1981-1987 (1982-1986, IFKS))

Derde naam: ‘Vrouwe Aafje’

schipper: Marten Zwerver te Grou (1987, IFKS)

Vijfde eigenaar: Kornelis Bloemhof te Enschede (1988-2002 (2001, IFKS))

Vierde naam: ‘Noarderling’

schipper: Dries Hamstra te Grou (1988-1989, IFKS)

schipper: Piet Dijkstra te Balk (2002, IFKS)

Zesde eigenaar: Piet Dijkstra te Balk (vanaf 2003 (2003-2008, IFKS))

schipper: Barry Hofman te Balk (2009-2014, IFKS)

Huidige eigenaar: Stichting De Noarderling