Slechte verliezers en een legendarisch skûtsje

In deze 'skûtsjepraet' opnieuw een citaat uit het boekje van Pietersen uit 1958, dat eindigt in een anekdote waar wij ook weer hartelijk om moesten lachen. In de slipstream van de anekdote nog het één en ander over de Peekema's, schippers te Grouw, én hun legendarische skûtsje "Dorp Grouw". 

 

Het is niet zo verwonderlijk dat mannen tegen het slot van de wedstrijden elkaar wel eens in de haren vliegen. De laatste jaren worden de excessen echter minder. De vormen van beschaving uiten zich ook heel anders dan vroeger; men is minder openlijk in zijn bedreigingen. de menselijke foefjes zal men echter nooit kunnen uitbannen, ook bij het Skûtsjesilen niet. 

Toch zou men er nu niet meer aan denken om 's nachts een emmer achter het roer van de tegenstander te binden, opdat het schip geen vaart zou kunnen krijgen. Ook staat nu aan de wal de ene schipper de andere niet meer op te wachten om hem dood te steken. Dit kwam nogal eens voor in het verleden. De afloop van één van deze moordaanslagen met voorbedachten rade was overigens vermakelijk. Het overkwam schipper Mindert Peekema van Grouw, minstens een halve eeuw geleden. 

De gevreesde gebroeders Kool stonden aan de wal toen het schip van de Peekema's meerde na de wedstrijd. De eerste die van boord kwam, zou worden neergestoken, zo voorspelden de Kool's onheilspellend. Peekema Sr. bedacht zich niet lang en stapte onmiddellijk aan wal om zich dan maar te laten spiesen. Hij pleitte echter zo overredend dat aan het slot de gebroeders Kool niet hem, maar elkaar letterlijk aftuigden. 

Links de Mindert Peekema uit bovenstaande anekdote. De foto komt uit een pdf die we vonden op dorpsarchiefgrou.nl. Mindert was, net als eerder zijn vader en later zijn zoon, beurtschipper op Sneek en Leeuwarden. Hun schip heette "Dorp Grouw" en was in 1861 door Eeltsje Holtrop van der Zee in Joure gebouwd als "Ebelina". Peekema sr. kocht het in 1873 en ging er ook direct, en met succes, wedstrijden mee varen.

 

In het midden (uit dezelfde pdf): de "Dorp Grouw" in 1899. Links van de mast Mindert Peekema en aan het roer zijn zoon Wiebe. De Peekema's wonnen met "Dorp Grouw" zoveel prijzen dat het schip van 1880 tot 1886 door zeilvereniging Frisia in hun thuisdorp werd uitgesloten van deelname "wegens meerdere bekwaamheid". 

Tussen 2004 en 2009 werd een replica gebouwd van het legendarische schip. Die replica, de Aebelina, is vaste gast op de Dokkumer Admiraliteitsdagen.

 

De foto rechts wilden we u ook niet onthouden. We zien hier de vader van Mindert Peekema. In het document op dorpsarchiefgrou.nl wordt deze reus als volgt beschreven: Hy woech in twahûndertfiftich poun en wie ûnwitend sterk. As er moal sjoude, hie er ûnder elke earm ien sek en naem dan ek noch yn elke hân in sek mei. Dat wien dan sekken fan hûndert poun.