Skûtsjepraet: een geveegde kont

Kent u die uitdrukking, 'een geveegde kont'? Daarmee wordt bedoeld dat het 'vlak' van het schip (de onderkant) aan de achterzijde langzaam omhoog loopt. De kromming van het vlak in langsscheepse richting is dus gering; bij een 'volle kont' is sprake van een sterke kromming. 

Een goed geveegde kont zal het water gemakkelijker 'loslaten' waardoor minder energie nodig is om vooruit te komen. Op de foto hieronder de mooie 'geveegde kont' van 'It doarp Grou', in 2018 SKS-kampioen.