Skûtsjepraet: Drents tuig

Nee, het gaat hier niet om relschoppers uit Assen of FC Emmen-hooligans. Ons 'nieuwe zusje', de Geesina Maria (zie boven), heeft een Drents tuig. Maar wat is dat eigenlijk?  

Het Drentse tuig was het gevolg van plaatselijke politieverordeningen waarin beperkingen werden gesteld aan de hoeveelheid zeil die schepen mochten voeren. Daarmee wilde men de snelheid beperken, en zodoende de veiligheid op het water vergroten.
De oplossing was een kleinere ('Drentse') fok en een verkleind grootzeil met een kortere, vrijwel rechte gaffel zonder 'bek', dus los van de mast. Zie onderstaande foto.   

Overigens golden zulke snelheidsbeperkende maatregelen niet alleen in Drenthe. In het Friesche huishoudelijk reglement van politie I, artikel 22 stond bijvoorbeeld: "Het is verboden op het kanaal boven sluis II te Drachten tot aan de Kolonievaart te zeilen anders dan alleen met de Drentsche fok, van boven ten hoogste 75 cm breed of alleen met het grootzeil in de gei".