De Noarderling in het nieuws

OMROP FRYSLÂN

27-03-2017

"Skûtsje De Noarderling vaart weer in het water van Dokkum"

Leeuwarder Courant

30-03-2017

"Dokkumer skûtsje De Noarderling wordt drijvend museum"

SKUTSJE.NL

28-03-2017

"De Noarderling terug in Dokkum"